صفحه نخست خریدهای من گفتگوها
تماس با ما
تضمین رضایت مشتری

مبلغ پرداختی توسط مشتری تا زمان دریافت و تایید کالا توسط مشتری به صورت امانت نزد ارزانک میماند و پس از تایید مشتری مبلغ فوق به حساب فروشنده واریز خواهد شد.

بدون رضایت و تایید خریدار مبلغی به فروشنده پرداخت نخواهد شد.